Mac Academy

De Mac Academy heeft tot doel Wajongers te begeleiden naar een vaste baan en (V)MBO studenten stageplekken en werkplekleren aan te bieden.

Door een uitgebreid ICT programma te bieden rondom onderhoud & reparatie, krijgt deze categorie jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt. Het accent van de Mac Academy ligt op het gebied van levensduurverlenging & circulariteit (refuse – reduce – revise – repair – recycle – reuse), zodat de doelgroep kennis neemt van en ervaring opdoet in duurzaam ondernemen. De Apple producten lenen zich bij uitstek voor duurzame inzet.

Om het project te realiseren werken we samen met scholen, MKB- ondernemingen en instellingen die hun oude, kapotte of afgeschreven Mac apparatuur aanbieden aan de Mac Academy. Hierdoor kunnen deze bedrijven hun duurzaamheidsagenda en/of maatschappelijk verantwoord ondernemen verwezenlijken.

Uiteraard ontvangen we ook graag van particulieren hun oude Apple apparatuur.

WhatsApp chat