OCW iPong Borrel

Op 18 april is de eerste iPong netwerkborrel vanaf 16:00 uur bij HNK aan de Weg der Verenigde Naties, waarbij naast netwerken ook kennis wordt gedeeld [er komt een inspirerend spreker] en ontspannen wordt getafeltennist. Je kunt hier niet alleen connecten met andere ondernemers maar ook duurzaam en sportief bezig zijn. Een potje iPong hoort erbij! Er worden lokale duurzame hapjes en drankjes geserveerd. Ook zal er een leuke workshop gegeven worden door de maker van buurtbier die wat gaat vertellen over verschillende biersoorten.
Je hoeft geen lid te zijn om even binnen te lopen!
En laat je in verband met de inkoop weten of je komt op info@welgelegen-utrecht.nl?

Elke ondernemer in Welgelegen draagt jaarlijks financieel bij aan het Ondernemersfonds via OZB niet-woningen. Ondernemerscollectief Welgelegen is een groep ondernemers die de middelen beschikbaar voor Welgelegen inzet om onze wijk mooier, leuker en veiliger te maken. Kijk op de website van het OndernemerFonds Utrecht voor meer informatie.

WhatsApp chat